Controls/pl

Controls/pl

From BeamNG

Revision as of 19:01, 27 December 2018 by Mumboking (talk | contribs) (Fixing language selection box.)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

Language: English  • Deutsch • español • français • polski

Podstawowe sterowanie za pomocą klawiatury

 • F1: przełączanie ekranów pomocy
 • Klawisze strzałek: skręcanie/hamulec/przyspieszanie
 • P: zaciągnięcie hamulca ręcznego
 • R: zrespawnowanie pojazdu
 • C: zmiana trybu kamery
 • Numpad 4862/5/1/93: przemieszczenie/zresetowanie/odwrócenie/przybliżenie kamery
 • Lewy shift: sprzęgło
 • X: bieg w górę
 • Z: bieg w dół
 • Q: zmiana trybu skrzyni biegów
 • , (przecinek): lewy kierunkowskaz
 • . (kropka): prawy kierunkowskaz
 • / (ukośnik): światła awaryjne
 • N: włączenie świateł

Zaawansowane sterowanie za pomocą klawiatury

Debugugowanie

 • Alt + F1: wyłączenie trybu debugowania
 • K: poprzedni tryb debugowania
 • L: następny tryb debugowania
 • Shift + F1: przełączenie na 1 tryb debugowania
 • Shift + F2: przełączenie na 2 tryb debugowania
 • Shift + F3: przełączenie na 3 tryb debugowania
 • Shift + F4: przełączenie na 4 tryb debugowania
 • Shift + F5: przełączenie na 5 tryb debugowania
 • Shift + F6: przełączenie na 6 tryb debugowania
 • Shift + F7: przełączenie na 7 tryb debugowania
 • Shift + F8: przełączenie na 8 tryb debugowania
 • Alt + lewa strzałka: slow-mo: wolniej
 • Alt + prawa strzałka: slow-mo: szybciej
 • Alt + strzałka w górę: slow-mo: powrót do czasu rzeczywistego
 • Alt + strzałka w górę: slow-mo: 20% w stosunku do czasu rzeczywistego

Interfejs

 • TAB: przełącz na następny pojazd
 • Shift + TAB: przełącz na poprzedni pojazd
 • Ctrl + W: Konfiguracja części
 • Ctrl + E: Konfiguracja samochodu
 • Page up: przesunięcie kamery w górę
 • Page down: przesunięcie kamery w dół
 • Ctrl + O: wyświetlenie okna ustawień
 • ` (tilde): konsola
 • Alt + K: czyszczenie konsoli
 • Alt + enter: przejście w tryb pełnego ekranu
 • Ctrl + M: przeładowanie input map (funkcja eksperymentalna)
 • J: zatrzymaj/wznów fizykę
 • Shift + T: przeładowanie systemowego Lua
 • Ctrl + R: przeładowanie lua pojazdu
 • Ctrl + T: wyświetlenie intrfejsu AI
 • Esc: wyjście do menu głównego
 • Ctrl + Esc: wyjście do puplitu

XBox360 Przwodowy / Kontroler bezprzewodowy

 • Prawy kciuk: rozglądanie się
 • Lewy kciuk: sterowanie
 • Lewy spust: hamulec
 • Prawy spust: przepustnica
 • Przycisk A: bieg w górę
 • Przycisk X: bieg w dół
 • DPad Dół: reset fizyki
 • DPad Prawo: zatrzymanie/wznowienie fizyki
 • Przycisk R: zaciągnięcie hamulca ręcznego
 • Przycisk Y/B: przybliżenie/oddalenie
 • Przycisk RT: reset kamery
 • Przycisk Back: zmiana kamery

Zobacz też