Spawning Vehicles/pl

Spawning Vehicles/pl

From BeamNG
Language: English  • Deutsch • español • français • polski • русский

Spawnowanie pojazdów

1) Wciśnij F11 aby wejść do edytora świata.

2) Wybierz zakładkę "Library" w drzewie sceny, a następnie "Level", po czym otwórz folder BeamNG

Scenetree.png

Kliknij dwukrotnie na Bngveh.png aby pokazać okno tworzenia obiektu

Create vehicle.png

Oknio tworzenia obiektu

Object Name : Wpisz cokolwiek

Vehicle : Typ spawnowanego pojazdu

dataBlock : Zostaw na default_vehicle

Po ustawieniu tych parametrów kliknij przycisk "Create New", a pojawi się pojazd!
Następnie wystarczy kliknąć przycisk play (Playbutton.png) aby rozpocząć gręMetoda 2

1) Wyłącz fizykę wciskając klawisz J

2) Wciśnij klawisz F11 aby dostać się do edytora

3) Naciśnij Ctrl-1 aby właczyć tryb wolnej kamery, lub skorzystaj z menu kamer, jak na zdjęciu...

Figure 5

4) Wybierz obiekt o nazwie 'thePlayer'...

Figure 6

5) Wciśnij SHIFT i przeciągnij jedną ze strzałek na widgecie sterowania aby powielić pojazd. Stworzysz w ten sposób inny pojazd o nazwie thePlayer1

Figure 7

6) Double Tap J to make the object selectable

7) Przełącz się z powrotem do kamery gracaza przez naciśnięcie Shift-C lub za pomocą menu kamer, jak na zdjęciu poniżej..
Figure 8
8) Ponownie naciśnij klawisz F11, aby powrócić do trybu gry, dobrej zabawy.

Poradnik wideohttps://www.youtube.com/watch?v=kxNOWQQsjik

O zespawnowanych pojazdach

Spawned vehicles act just like your initial vehicle. You can modify them and change the model using the corresponding hotkeys for those actions. The only difference is that the F7 (respawn at spawnpoint) hotkey does not work correctly and will move your original vehicle instead of the vehicle you are controlling.

Zobacz też